Správa od p. Kulichovej:

dnes 22.12.2018 sme sa zúčastnili GPX turnaja v Liptovskom Mikuláši "TALENT 3. turnaj" - 7 kôl, 57 účastníkov. Chlapci reprezentovali ŠK Považské Podhradie aj RŠA Považie takto: 

1.miesto C08 - Filip Kulich (celkovo 6.miesto v turnaji)  

2.miesto C14 - Daniel Kulich  (celkovo 3. miesto v turnaji)

Gratulujeme a tešíme sa z úspechov bratov Kulichovcov.

Liptov18