Trenčiansky šachový festival.

 Dovoľte, aby som sa všetkým lektorom, prednášajúcim, členom RŠA Považie, všetkým, ktorí nezištne pomáhali, členom ŠK Trenčín a zvlášť Mirovi Kijacovi poďakoval za veľkú pomoc pri zabezpečení tohto podujatia. Máme len pozitívne ohlasy a dúfam, že všetkým sa pojatie veľmi páčilo. 

Regionálna šachová akadémia Považie zorganizovala veľké šachové podujatie s názvom Trenčiansky šachový festival. 23. marca 2019 bol posádkový klub v Trenčíne, ktorý poznáme pod názvom dom armády, plný šachistov. RŠA Považie v spolupráci s ŠK Trenčín a Trenčianskym šachovým zväzom dali dohromady podujatie, ktoré pozostávalo z troch častí:

1. Semifinále dorasteneckej ligy, skupina západ.

Do posledných chvíľ napínavý on-line prenos bojov dorasteneckých družstiev, ktoré sa prebojovali do semifinále skupiny západ. Riaditeľom turnaja zabezpečujúcim on-line prenos bol M. Dobrotka.

Celkové poradie:DLMaťka

Por. Družstvo Body TB2
1 ŠK Slovan Bratislava A 10 11,5
2 KŠC Komárno 10 10
3 NŠK Junior Nitra 9 12
4 ŠK Komplet Modranka 7 11,5
5 ŠK Dunajská Streda 7 10
6 RŠA Považie 0 5

Konečné výsledky: http://chess-results.com/tnr419172.aspx?lan=4

Video Trenčiansky terajšok: 

https://www.youtube.com/watch?v=veDHxLSNtMI  

Článok v TSK:

https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/aktuality/krajske-mesto-hostilo-trenciansky-sachovy-festival.html?page_id=601755

 

 

2. Modelový tréning RŠA Považie.

            Ucelená sekvencia niekoľkých tréningov žiakov RŠA Považie s voľným prístupom pre verejnosť, takže sa jej zúčastnili aj žiaci (aj Tomboladospelí), ktorí nie sú členmi akadémie. Tento rok boli tréningy zamerané na teóriu otvorenia s dôrazom na vysvetlenie pešiakových štruktúr. (F. Žernovič, M. Chovanec a D. Orgoň). Čerešničkou na torte bola motivačná prednáška P. Bombeka o psychológii v šachu.

            Tréningy boli spestrené súťažami v taktike a na záver si deti zahrali toľko odopierané „holanďany“.

3. Seminár pre trénerov, vedúcich krúžkov, učiteľov i rodičov.

            Na úvod začal I. Gažík – otec majstra sveta do 18 rokov – prednáškou „Cesta za medailami“. To boli informácie z často tŕnistej cesty za úspechom. R. Gažíková pokračovala z druhej strany – šachom v škôlke. S. Vlček informoval o súčasnom stave projektu Šach na školách. Pútavú prednášku mala V. Haraštová o matematicko-didaktických hrách. Záverečné dve prednášky mal P. Bielik, ktorý sa podelil so skúsenosťami so založením a vedením šachových krúžkov a využitím webových portálov s koučing modulom na výuku šachu mládeže.Seminar

Prezentácie a videá sú postupne zverejňované na : https://www.skpp.sk/index.php/seminar

Nad vydareným podujatím prevzal záštitu Trenčiansky samosprávny kraj. Všetkých troch podujatí sa zúčastnilo spolu takmer 100 záujemcov o šachovú hru. Poďakovanie patrí M. Kijacovi z ŠK Trenčín za pomoc pri organizácii festivalu.

 

 

 

 

 

Fotogaléria: https://pmspotter.rajce.idnes.cz/Trenciansky_sachovy_festival_23.3.2019