Šachový klub Považské Podhradie

Prvý tréning Regionálnej šachovej akadémie Považie sa uskutoční dňa 5.9.2019 v DK Považské Podhradie od 17:00.

Na úvodnom stretnutí sa poohliadneme za šachovým letom, zhodnotíme minulú sezónu a načrtneme nový systém práce akadémie. Prosíme rodičov, aby dali vedieť, kto bude mať záujem v akadémii pracovať. Na základe počtu a výkonnosti poslucháčov akadémie pripravíme tréningový model.

Tešíme sa na stretnutie.

Peter Bielik
RŠA Považie