Šachový klub Považské Podhradie

Projekt šach na školách má nového člena z Považskej Bystrice. Základná škola Školská sa oficiálne zapojila do projektu pod vedením pani učiteľky Duchoslavovej. V súčasnosti navštevuje šachový krúžok 10 detí a ďalšie pribúdajú. Nás teší, že sme mohli ako Regionálna šachová akadémia prispieť k vzniku krúžku. Nápad vznikol na Trenčianskom šachovom festivale v marci tohto roku. Súčasne pomáhame s odborným vedením krúžku. (Jakub to má z Gymnázia na skok.) 

Tešíme sa zo záujmu a nadšenia detí a držíme im palce, aby sme sa s nimi skoro stretli na niektorom z turnajov.

ZSskolska