Šachový klub Považské Podhradie opäť splnil podmienky pre zápis do registra určených právnických osôb dňa 29.10.2019 pod spisovou značkou NCRls 37910/2019 a je registrovaným prijímateľom určeného percenta odvedenej dane pre rok 2020.

Aktuálne tlačivá budú k dispozícii po ich zverejnení v januári 2020. Po tomto termíne sa začneme obracať na rodičov, známych, firmy a organizácie, aby Šachovému klubu Považské Podhradie poskytli určené percento odvedenej dane a tak prispeli na rozvoj Regionálnej šachovej akadémie Považie.

Už teraz sa im chcem touto formou poďakovať.

Peter Bielik
predseda ŠK Pov. Podhradie
vedúci RŠA Považie