Šachový klub Považské Podhradie splnil podmienky pre zápis do registra určených právnických osôb dňa 21.10.2020 pod spisovou značkou NCRls 33377/2020 a je registrovaným prijímateľom určeného percenta odvedenej dane pre rok 2021.