Tento rok nás naučil mnoho. Prispôsobili sme sa situácii a fungujeme aj v digitálnom priestore. Na rozdiel od mnohých klubov sa naša činnosť celkom nezastavila, ako v klube, tak v akadémii. A dosiahli sme úspechy, fungujeme aj na šachovom organizačnom poli, šachové Slovensko o nás vie.

Ale nič nenahradí skutočný šach a skutočné zápolenia za šachovnicou, skutočný turnaj a tréning, atmosféru ligového zápasu a trip do Podhájskej. 

Matka príroda nám uštedrila riadnu facku. Dúfam, že sa dokážeme z toho poučiť a začneme sa správať ohľaduplne, nielen voči prírode, ale predovšetkým samým k sebe.

Želám všetkým, šachistom aj nešachistom, veselé Vianoce a šťastný nový rok.

Peter Bielik

Vesele Vianoce sach