Po dohode s PX Centrom obnovujeme tréningy v Dome kultúry Považské Podhradie dňom 24. júna 2021. Tento termín je pre nás dôležitý, aby sme sa mohli pred odchodom na Majstrovstvá Slovenska mládeže v Starej Ľubovni dohodnúť na doprave, zabezpečení prípravy na partie a ostatné organizačné záležitosti.

Tréning počas majstrovstiev 1.7.2021 nebude, nakoľko bude väčšina žiakov akadémie na MSR v Ľubovni.

Potom však v priebehu prázdnin bude Dom kultúry v Považskom Podhradí každý štvrtok otvorený, kto si bude chcieť zahrať, môže prísť.