Vážení priaznivci Šachového klubu Považské Podhradie!

Začiatkom roka je už možno určiť prijímateľa dvoch (resp. troch) percent odvedenej dane. Ako každý rok, aj teraz sa uchádzame o vašu priazeň a podporu. Poznáte náš klub a akadémiu a viete, že finančné prostriedky takto získané sa u nás nestratia a že padnú na úrodnú pôdu v podobe podpory šachovej mládeže.

Aktuálne tlačivá: 

VyhláseniepdfVyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby_2021.pdf

Toto tlačivo je editovateľné, teda všetko si môžete vyplniť v počítači a potom vytlačiť.

Potvrdenie o zaplatení dane (zvyčajne dodá zamestnávateľ) :   

Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti_2021.pdf

Informácie o pravidlách poukázania odvedenej dane si môžete pozrieť na www.rozhodni.sk.

ĎAKUJEME!