Pandemická situácia síce umožňuje tréningy športových klubov, ale zároveň sa prudko mení. Museli sme zrušiť oba zápasy 4. ligy plánované na 30.1. z dôvodu veľkého počtu nakazených hráčov a hráčov v karanténe.

Preto o tréningoch v Považskom Podhradí sa rozhodneme po odznení omicron vlny.

Opatrenia:

-        Deti do 12 rokov dva mesiace bez potreby preukazovania ale nesmú prejavovať známky respiračného ochorenia

-        Mládež od 12 rokov dva mesiace do 18 rokov dva mesiace v režime OTP. Za absolvovaný test sa považuje aj samotest používaný v školách nie starší ako 48 hodín.  Potrebné je prehlásenie potvrdené rodičom. docxPotvrdenie.docx

-        Dospelí v režime OP sa preukazujú Covid pasom alebo potvrdením o prekonaní ochorenia Covid 19

-        Počas výkonu športovej činnosti nemusí mať hráč respirátor. Všetci ostatní respirátor mať musia.

-        Vstup do DK je zakázaný osobe, ktorá prejavuje známky respiračného ochorenia.

-        Organizátor vedie záznam o prítomných účastníkoch

Opatrenia vydané SŠZ boli konzultované a schválené správcom DK – PX Centrom.

Prosím o striktné dodržiavanie horeuvedených opatrení.