Šachový klub Považské Podhradie

Krúžok v súčasnosti nefunguje.

 

Zriaďovateľ krúžku - ZŠ Považské Podhradie.

Krúžok je zaradený do projektu "Šach na školách" Slovenského šachového zväzu pripravovaného v spolupráci so svetovou šachovou federáciou FIDE.Šachový krúžok začiatočníkov pri ZŠ Pov. Podhradie má za cieľ rozvíjanie detského intelektu, logického myslenia, kombinatoriky, priestorovej orientácie a predstavivosti. Šachovnica s figúrkami je len skvelým priestorom na rozvíjanie týchto vlastností.

Ambíciou krúžku je získať deti pre šach ako hru a pripraviť ich na prechod do krúžku mierne pokročilých. Ak získajú vzťah k šachu a bude ich táto hra baviť, sami sa budú dožadovať nových vedomostí. Základ je však hra, hra a hra.