Šachový klub Považské Podhradie

Vážení šachoví priatelia,

 

Šachový klub Považské Podhradie vynakladá nemalé úsilie na podporu šachu detí a mládeže. Na svoju činnosť však potrebuje peniaze. Jedným zo zdrojov financovania sú dve percentá odvedenej dane, ktoré môžete poskytnúť na pdoporu financovania aktivít ŠK Považské Podhradie. Nové tlačivá platné pre rok 2016 si môžete stiahnuť v sekcii http://www.skpp.sk/index.php/ct-menu-item-30

Všetkým, ktorí poskytnú časť odvedenej dane ŠK Považské Podhradie, veľmi pekne ďakujeme.

Peter Bielik 

predseda ŠK Považské Podhradie