Lepší reštart líg sme si nemohli želať. Naše D družstvo cestovalo do Nemšovej a rozbilo domácich 5 - 0.

Dobre sa na to pozerá:

Nemsova

Najpotešiteľnejšie je, že vekový priemer nášho družstva bol 14 rokov. Nemšová mala hráčov s priemerom hodne cez 50.