Šachový klub Považské Podhradie

Vážení šachoví priatelia,

 

Šachový klub Považské Podhradie vynakladá nemalé úsilie na podporu šachu detí a mládeže. Na svoju činnosť však potrebuje peniaze. Jedným zo zdrojov financovania sú dve percentá odvedenej dane, ktoré môžete poskytnúť na pdoporu financovania aktivít ŠK Považské Podhradie. Nové tlačivá platné pre rok 2016 si môžete stiahnuť v sekcii http://www.skpp.sk/index.php/ct-menu-item-30

Všetkým, ktorí poskytnú časť odvedenej dane ŠK Považské Podhradie, veľmi pekne ďakujeme.

Peter Bielik 

predseda ŠK Považské Podhradie

Organizátori mládežníckych turnajov z nášho regiónu usilovne pracujú a pripravujú pre vás turnaje. Takže už teraz máme jasný kalendár turnajov, ktoré budú započítané do Majstrovstva TN kraja v rapid šachu. Môžete sa na ne pozrieť v sekcii http://www.skpp.sk/index.php/krajsky-prebor-gpx a už teraz sa prihlasovať.

Obrázok je z Jarného šachového turnaja 2015.

JST15

Termín Jarného šachového turnaja bol dohodnutý s CVČ Považská Bystrica. Takže sme mohli uverejniť propozície. Tie nájdete v sekcii http://www.skpp.sk/index.php/ct-menu-item-26 

Tešíme sa na vašu účasť, môžete sa prihlasovať. Upozorňujeme: kapacita miestností je 100 hráčov.

 

Srdečne pozývame členov Regionálnej šachovej akadémie a najmä ich rodičov na stretnutie RŠA Považie, ktoré sa uskutoční dňa  28.1.2016 o 17:00 v hracej miestnosti ŠK Považské Podhradie s nasledovným programom:

Vyhodnotenie činnosti za rok 2015
Hospodárenie roku 2015
Plán činnosti na rok 2016
Návrh rozpočtu na rok 2016
Tréningový proces a jeho ďalšie smerovanie

Peter Bielik
ŠK Považské Podhradie

Prianie