Šachový klub Považské Podhradie

Turnaj jednotlivcov vo fisherovom šachu.

Systém: švajčiarsky systém, 9 kôl, 2x15 minút, môže sa meniť podľa počtu účastníkov.
Termín: nemá pravidelný termín.

Fisherove šachy sú špeciálnym druhom šachu, ktorý má presne také isté pravidlá ako klasický šach s výnimkou skutočnosti, že začiatočná pozícia sa losuje. Losuje sa pozícia figúr, pešiaky sú na druhej, resp. siedmej rade. Takýchto pozícií môže byť 960, preto sa tomuto šachu hovorí aj šach 960. Účastníci turnajov poriadaných ŠK Pov. Podhradie získajú špeciálny preukaz a majú aj svoje ELO, tzv. FELO. To môže byť najmenej 960. Veľkým propagátorom fisherových šachov v klube je Ferko Žernovič, ak by ste mali záujem nadviazať spoluprácu v tejto oblasti, bude rád ak sa na neho obrátite. (Kontakt v sekcii Kontakty.)                                                         
                                                                                                                                                       FELO - xls
                                                                                                                                                       Štatistika -xls          


Preukaz hráča Fisherovho šachu