Šachový klub Považské Podhradie

Turmaj o majstra ZŠ Považské Podhradie - 18.6.2017.

Posledné dva mesiace školského roku 2016/17 sa hral pod vedením vedúceho šachového krúžku Jozefa Plešku na ZŠ Považské Podhradie turnaj o majstra školy v šachu. Hralo sa dvojkolovo kruhovým systémom. Náročnosť turnaja najlepšie zvládol Sebastian Zemančík, ktorý obsadil prvé miesto. Na druhom mieste sa umiestnil Marek Bašo a tretie miesto si vybojoval Michal Pažitný.

Víťazi turnaja. Zľava: Marek Bašo, Sebastián Zemančík, Michal Pažitný

ZSPP

 

Turnaj primátora Dubnica nad Váhom  - 18.3.2017

Dubnický GPX turnaj je započítavaný do serálu turnajov GPX - http://gpx.jogo.sk/info.php aj do Majstrovstva TN kraja. Uskutoční sa na Základnej škole v Dubnici. 

Mikulášsky turnaj  - 10.12.2016

Rezervujte si tento termín. Mikulášsky turnaj je započítavaný do serálu turnajov GPX - http://gpx.jogo.sk/info.php aj d oMajstrovstva TN kraja. Uskutoční sa v CVČ Považská Bystrica. Mávame veľkú návštevnosť, aj do 100 detí. Do tohto turnaja by už aj začiatočníci mali byť dostatočne pripravení, aby odohrali seriózny turnaj. Informácie budú v časti Mládežnícke turnaje - Mikulášsky turnaj - http://www.skpp.sk/index.php/ct-menu-item-24

Majstrovstvo škôl okresu Považská Bystrica  - 4.11.2016

Okresné kolo majstrovstva škôl sa uskutoční počas školského vyučovania v CVČ Považská Bystrica. Prosím zabezpečte si, aby školy prihlásili žiakov na turnaj. Ide o školský prebor podporovaný Ministerstvom školstva. Žiaci musia byť organizovaní školou a škola musí zabezpečiť pedagogický dozor. Ak by boli problémy, prosím oslovte triednych učiteľov.

Informácie o okresnom kole sú na tejto stránke v časti  Komisia mládeže KŠZ TN - MSR škôl - http://www.skpp.sk/index.php/msr-skol

Ideme na prvý turnaj.

Turnaj o meč rytiera Podmanického - 23.10.2016

Prvý turnaj, na ktorom sa zúčastníme organizuje šachový klub Považské Podhradie v nedeľu 23.10.2016 v Dome kultúry Považské Podhradie. 

Turnaj je určený úplným začiatočníkon, preto nemusí mať nikto obavy. A... každý dostane cenu.

Všetky informácie nájdete tejto stránke v časti Mládežnícke turnaje - Meč r. Podmanického - http://www.skpp.sk/index.php/ct-menu-item-28

 

 

 

Stará sezóna 2015_16

 

Turnaj o majstra ZŠ Považské Podhradie.

Ročné úsilie naučiť deti šach a pripraviť ich na prvé turnaje bolo korunované záverečným turnajom o majstra ZŠ Považské Podhradie.

Konečná tabuľka:

1. Michal Pažitný - 7 bodov
2. Marek Bašo - 6 bodov
3. Sebastian Zemančík - 5 bodov
4. Kompaníková Timea - 2 body
5. Manišová Lila - 1 bod

 

 

DSCF6471 800x600

Účastníci turnaja spolu s trénerom Jozefom Pleškom.

Zľava: Lila, Marek, Michal, Sebastian a Timea.