Šachový klub Považské Podhradie

Šachový klub Považské Podhradie dosiahol vynikajúci výsledok v druhej lige družstiev skupina B2. Obsadil po vyrovnaných výkonoch konečné tretie miesto. Popri výkonoch hráčov treba vyzdvihnúť prácu menežéra Á-čka P. Mega, ktorý organizačne zabezpečuje druhú ligu.

Obrázok je s posledného kola, keď sme hrali s postupujúcim družstvom Kcero Nitra.

Kcero 

Dňa 29.2.2024 sme urobili populárno-náučnú prezentáciu na ZŠ Slovenských partizánov Považská Bystrica pre žiakov 2. - 4. ročníka. Akcie sa zúčastnilo 28 detí. Okrem pravidiel sa žiaci dozvedeli niečo o histórii šachu a pobavili sa pri rozprávke o ryži. Potom sme pripravili pre žiakov turnaj. Jeho víťazom sa stal Kristián Zahradník zo 4c, ktorý vo finále porazil Lenku Oubrechtovú tiež zo 4c. Na treťom mieste sa umiesnil Marek Kostelanský z 2c.

Veríme, že sa táto dvojhodinovka šachu deťom páčila a odniesli si zaujímavý zážitok.

Ďakujeme pani Čechovej, že pomohla sprostredkovať túto akciu a Peťovi a Maťovi Čechovcom, ktorí výdatne pomáhali pri korektnom vedení turnaja.

Sl partizanov

Víťazi

Víťazi turnaja.

Šachový klub Považské Podhradie splnil podmienky pre zápis do registra oprávnených právnických osôb dňa 19.11.2023 pod spisovou značkou N 116/2023 NZ 31259/2023 a je registrovaným prijímateľom určeného percenta odvedenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roka 2023. Tlačivá a vyhlásenia sa budú vyplňovať po odvedení dane v roku 2024.

Tlačivá za rok 2023:

Vyhláseniepdfvyhlasenie2023PP.pdf  editovateľné predvyplnené

Editovateľné tlačivo zo stránky finančnej správy (univerzálne, nepredvyplnené):

Vyhlásenie – online (editovateľné, stránka Finančnej správy)

Treba doplniť:

II. ODDIEL - ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

15. IČO - 36114642 zarovnané sprava

16. Obchodné meno (názov) - Šachový klub Považské Podhradie

Potvrdenie o zaplatení dane (zvyčajne dodá zamestnávateľ) :   

Potvrdenie o zaplatení dane – PDF

Informácie o pravidlách poukázania odvedenej dane si môžete pozrieť na www.rozhodni.sk.

Záber je z minuloročného turnaja o Meč rytiera Podmanického.

Podmanicky

Ďakujeme.

Členská schôdza ŠK Považské Podhradie sa uskutoční dňa 11.1.2024 s nasledovným programom:

1. Zabezpečenie účasti členov Akadémie na MSR mládeže 5.4.2024 - 12.4.2024 v Liptovskom Mikuláši

2. Doplnenie súpisky 2. ligy

3. Dotácie roku 2024

4. Členské SŠZ je dospelý 20€, mládež do 18 rokov 15€. Bude sa vyberať a pošle sa na SŠZ v marci.

20231217 202339