Šachový klub Považské Podhradie

Stredné školy.

Turnaja sa zúčastnilo 12 hráčov, čo je o jedného menej ako minulý rok. Vo všeobecnosti možno povedať, že záujem o šach je medzi stredoškolskou mládežou malý.

Výsledky turnaja:

Chlapci:

1. miesto – Jakub Zahorček, SPŠ, Dubnica nad Váhom – 5,5 boduSŠ2021

2. miesto – Kristán Rúček, Gymnázium Púchov – 5 bodov

3. miesto – Jakub Bielik, Gymnázium Považská Bystrica – 5 bodov

Dievčatá:

1. miesto – Jana Šošovičková, Gymnázium Dubnica nad Váhom – 4,5 bodu

2. miesto – Stela Ulmanová, Piaristické gymnázium Trenčín – 2,5 bodu

3. miesto – Zuzana Mareková, Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín – 1,5 bodu

Konečné výsledky:xlsxSŠ_2021_študenti.xlsx  xlsxSŠ_2021_študentky.xlsx

Základné školy.

. Turnaja sa zúčastnilo 82 hráčov, čo je o 32 viac, ako v minulom roku.

Za väčší počet účastníkov môžeme ďakovať iniciatíve niekoľkých vedúcich šachových krúžkov, ktorí osobne komunikovali s rodičmi, aby dosiahli účasť žiakov.

Na druhej strane sa do turnaja prihlasovali deti resp. ich rodičia s veľmi nízkou znalosťou prostredia Lichess a systému turnaja. Mnohí účastníci mali problém čítať propozície s porozumením. Prihlásili sa alebo do Lichess bez vyplnenia formulára, alebo vyplnili formulár a neprihlásili sa do Lichess skupiny. Ale jednoducho poslali mail ako prihlášku. Ešte počas úvodných kôl sa deti dožadovali vstupu do turnaja, ale nevedeli, ako sa prihlásiť. Najmä, že termín prihlášky bol do 6.12. A už vôbec si neviem predstaviť, ako by to bolo, keby sme vyberali aj štartovné.

Z turnaja postupuje prvých 10 chlapcov a dievčat do celoslovenského kola.

Výsledky turnaja:

Chlapci:

1. miesto – Juraj Oružinský, ZŠ s MŠ Krajné – 6 bodovZŠ2021

2. miesto – Lukáš Vaštík, Gymnázium Púchov – 6 bodov

3. miesto – Patrik Orgoň, ZŠ Veľkomoravská, Trenčín – 6 bodov

Dievčatá:

1. miesto – Martina Šošovičková, Súkromná ZŠ Nová Dubnica – 5,5 bodu

2. miesto – Veronika Dudoňová, ZŠ Nemocničná, Považská Bystrica – 5 bodov

3. miesto – Leisha Taurani, ZŠ Mládežnícka Púchov – 4,5 bodu

Konečné výsledky: pdfZŠ_2021_žiaci.pdf   ZŠ_2021_žiačky.pdf

ŠK Považské Podhradie, RŠA Považie v spolupráci s Krajským šachovým zväzom Trenčianskeho kraja a komisiou mládeže Šach na školách organizujú Majstrovstvá Trenčianskeho kraja mládeže v šachu on- line aj v roku 2021.

Bude sa hrať švajčiarskym systémom na portáli Lichess.org, na 7 kôl tempom 7 minút na partiu, bonus 3 sekundy. Prví desiati hráči v každej kategórii postupujú na celoslovenské kolo, ktoré sa bude hrať v druhej polovici decembra 2021.

Prihlásiť do turnaja sa môžete prostredníctvom registračného formulára

Pravda, treba sa prihlásiť aj do príslušnej skupiny na Lichess.org

Termíny:

7.12.2021 o 17:30 - Majstrovstvo stredných škôl Trenčianskeho kraja.
Lichess skupina: 
https://lichess.org/team/majstrovstva-ss-tn-kraj-2021
Lichess turnaj: 
https://lichess.org/swiss/02CqlOks

Prihlásení hráči:Priebežná štartová listina SŠ

9.12.2021 o 17:30 - Majstrovstvo základných škôl Trenčianskeho kraja.
Lichess skupina: 
https://lichess.org/team/majstrovstva-zs-tn-kraj-2021
Lichess turnaj: 
https://lichess.org/swiss/kwdEraOM

Prihlásení hráči: Priebežná štartová listina ZŠ

Propozície: pdfMTN_v_online_sachu_2021.pdf

Ako každý rok, aj v roku 2022 sa bude ŠK Považské Podhradie uchádzať o priazeň svojich podporovateľov, ktorý určia ŠK Pov. Podhradie ako prijímateľa časti odvedenej dane. Na to však treba splniť podmienky dané zákonom.

Šachový klub Považské Podhradie splnil podmienky pre zápis do registra určených právnických osôb dňa 10.11.2021 pod spisovou značkou NCRls 36613/2021 a je registrovaným prijímateľom určeného percenta odvedenej dane pre rok 2022.

Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu sme nútení tréningy akadémie prerušiť.

Okres Považská Bystrica je od 8.11.2021 čierny podľa Covid automatu. To znamená prerušenie všetkých športových súťaží (okrem profesionálnych). Tréneri prejdú so svojimi skupinami na on-line tréning a budú kontaktovať každého člena akadémie s informáciou o spôsobe tréningu.

Zápasy 2. ligy a 4. ligy z termínov 13.11 a 14.11. preložené.

Tréningy regionálnej šachovej akadémie Považie úspešne pokračujú v Dome kultúry v Považskom Podhradí. Poslucháči sú rozdelení do skupín po štyroch až piatich. Rozdelenie do skupín má za účel prispôsobiť tréning výkonnosti študentov a umožňuje každému trénerovi venovať sa študentom až na úroveň individuálnej prípravy.

Tréning metodicky zastrešuje šéftréner - Milan Chovanec. Tento systém sa nám osvedčil už v minulých rokoch. Nám ostáva len dúfať, že situácia umožní trénovať "naživo" čo najdlhšie a nebudeme musieť prejsť do on-line režimu ako minulý rok. Ale aj na túto eventualitu sme pripravení. 

Trening