Šachový klub Považské Podhradie

 

Šachový klub Považské Podhradie splnil podmienky pre zápis do registra určených právnických osôb dňa 2.11.2016 pod spisovou značkou NCRpo 2088/2016 a je registrovaným prijímateľom určeného percenta odvedenej dane pre rok 2017.

Tlačivá pre rok 2017:

Vyhlásenie: pdfVyhlasenie2016-2017_edit.pdf

Potvrdenie o zaplatení dane (zvyčajne dodá zamestnávateľ) : docPotvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov-2016_2017.doc                     

 

Poďakovanie.

Percento odvedenej dane je jedným z najdôležitejších zdrojov financovania činnosti ŠK Považské Podhradie. Bez tohto príspevku by sme len ťažko mohli podporovať mládežnícky šach, usporadúvať turnaje, viesť krúžky. Chcem sa menom ŠK Považské Podhradie poďakovať všetkým našim prispievateľov za ich príspevky a ubezpečiť ich, že tieto prostriedky budú využité naozaj účelne v prospech rozvoja šachu v regióne Považia a najmä na podporu mládežníckeho šachu.

 

Peter Bielik, predseda ŠK Považské Podhradie

Správa o použití prostriedkov pre rok 2016: pdfPodpora_mládeže2016.pdf