Šachový klub Považské Podhradie

Šachový klub Považské Podhradie splnil podmienky pre zápis do registra určených právnických osôb dňa 21.10.2020 pod spisovou značkou NCRls 33377/2020 a je registrovaným prijímateľom určeného percenta odvedenej dane pre rok 2021.

Aktuálne tlačivá: podľa stránky www.rozhodni.sk je možné použiť tlačivo z predchádzajúceho roku.

VyhlásenieVyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby_2020.pdf

Toto tlačivo je editovateľné, teda všetko si môžete vyplniť v počítači a potom vytlačiť.

Potvrdenie o zaplatení dane (zvyčajne dodá zamestnávateľ) :   

Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti_2020.pdf

 

Poďakovanie.

Percento odvedenej dane je jedným z najdôležitejších zdrojov financovania činnosti ŠK Považské Podhradie. Bez tohto príspevku by sme len ťažko mohli podporovať mládežnícky šach, usporadúvať turnaje, viesť krúžky. Chcem sa menom ŠK Považské Podhradie poďakovať všetkým našim prispievateľov za ich príspevky a ubezpečiť ich, že tieto prostriedky budú využité naozaj účelne v prospech rozvoja šachu v regióne Považia a najmä na podporu mládežníckeho šachu.

 

Peter Bielik, predseda ŠK Považské Podhradie

Správa o použití prostriedkov pre rok 2019: pdfPodpora_mládeže2019.pdf