Šachový klub Považské Podhradie

Centrum voľného času - Považská Bystrica
Lánska 2575/92
Každý utorok od 16:00 do 18:00.
Krúžok sa koná počas školského roku a rešpektuje prázdniny a sviatky stanovené ministerstvom školstva.