Šachový klub Považské Podhradie

Regionálna Šachová Akadémia Považie.

Zriaďovateľ  - Šachový klub Považské Podhradie

Cieľom regionálnej šachovej akadémie je podporiť najlepšie talenty z radov mládeže pri ich šachovom rozvoji. Poskytnúť im kvalifikovaných trénerov, pravidelné tréningy, zabezpečiť individuálnu prípravu tak, aby mohli konkurovať nie na krajskej, ale na celoslovenskej úrovni. Finálnym cieľom je uplatnenie sa na medzinárodnom poli. K tomu je však už nevyhnutná individuálna príprava. Jej odborné a metodické vedenie zabezpečuje akadémia prostredníctvom skúsených, kvalifikovaných trénerov.
Najlepší členovia regionálnej šachovej akadémie majú dvere otvorené do národnej šachovej akadémie a reprezentácie Slovenska.

20191128 180451

20191128 180442