Šachový klub Považské Podhradie

Zriaďovateľ krúžku - CVČ Považská BystricaCVC


Šachový krúžok začiatočníkov a mierne pokročilých pri CVČ Pov. Bystrica má za cieľ rozvíjanie detského intelektu, logického myslenia, kombinatoriky, priestorovej orientácie a predstavivosti.

Základnou úlohou krúžku je hravou formou naučiť deti základom šachu, aby mali z tejto hry radosť. Naviac však podporujeme ambície žiakov realizovať sa na športovom poli, zúčastňovať sa súťaží, vyhrávať medaile. Z krúžku už vyrástlo niekoľko úspešných športovcov. Chce to však pravidelne navštevovať krúžok a venovať sa šachu aj v domácej príprave.

Poplatok podľa aktuálneho cenníka CVČ Považská Bystrica.

Šachový krúžok chápeme ako štartovaciu čiaru pre deti, ktoré sa chcú naučiť hrať šach. Pre tých adeptov šachu, ktorí sa chcú venovať tomuto športu vážnejšie, sú pripravené tréningy Regionálnej šachovej akadémie v Šachovom klube Považské Podhradie, každý štvrtok od 17:00 do 19:30.

Základnou úlohou krúžku je hravou formou naučiť deti základom šachu, aby mali z tejto hry radosť. Naviac však podporujeme ambície žiakov realizovať sa na športovom poli, zúčastňovať sa súťaží, vyhrávať medaile. Z krúžku už vyrástlo niekoľko úspešných športovcov. Chce to však pravidelne navštevovať krúžok a venovať sa šachu aj v domácej príprave.

Všetky informácie ohľadne krúžku, pracovných listov ako aj domácich úloh nájdete na stránke Šachového klubu Považské Podhradie www.skpp.sk v časti Začiatočníci CVČ Pov. B.

Prosím zaregistrujte sa kliknutím na Login a Ešte nemáte účet?

Tu budú zverejňované aj organizačné pokyny a informácie ohľadne turnajov.

Šachový krúžok chápeme ako štartovaciu čiaru pre deti, ktoré sa chcú naučiť hrať šach. Pre tých adeptov šachu, ktorí sa chcú venovať tomuto športu vážnejšie, sú pripravené tréningy Regionálnej šachovej akadémie v Šachovom klube Považské Podhradie, každý štvrtok od 17:00 do 19:30.