Šachový klub Považské Podhradie

Vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu športovým klubom pracujúcim s aktívnou mládežou.

Rok 2018 

Na základe zmluvy číslo /2018 

o refundácii

poskytnutých finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu športovým klubom pracujúcim s aktívnou mládežou

uzavretá v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov medzi Slovenským Šachovým zväzom a Šachovým klubom Považské Podhradie, bola ŠK Považské Podhradie pridelená suma   425.- €.

Tieto prostriedky boli použité na: - čiastočné krytie nákladov spojených s účasťou na medzinárodnom šachovom tábore V4 v Liptovskom Mikuláši - 23.-26.6.2018. V4-faktura2018.pdf

Rok 2017 

Na základe zmluvy číslo 7/2017 

o refundácii

poskytnutých finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu športovým klubom pracujúcim s aktívnou mládežou

uzavretá v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov medzi Slovenským Šachovým zväzom a Šachovým klubom Považské Podhradie, bola ŠK Považské Podhradie pridelená suma 233,28€.

Tieto prostriedky boli použité na: - čiastočné krytie nákladov spojených s účasťou na medzinárodnom šachovom tábore V4 v Liptovskom Mikuláši - 21.-25.6.2017. pdfFakturaV42017.pdf