Šachový klub Považské Podhradie

 

Vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu športovým klubom pracujúcim s aktívnou mládežou.

 

Na základe zmluvy číslo ... 

o refundácii

poskytnutých finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu športovým klubom pracujúcim s aktívnou mládežou

uzavretá v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov medzi Slovenským Šachovým zväzom a Šachovým klubom Považské Podhradie, bola ŠK Považské Podhradie pridelená suma 233,28€.

Tieto prostriedky boli použité na: