Šachový klub Považské Podhradie

Srdečne pozývame členov Regionálnej šachovej akadémie a najmä ich rodičov na stretnutie RŠA Považie, ktoré sa uskutoční dňa  28.1.2016 o 17:00 v hracej miestnosti ŠK Považské Podhradie s nasledovným programom:

Vyhodnotenie činnosti za rok 2015
Hospodárenie roku 2015
Plán činnosti na rok 2016
Návrh rozpočtu na rok 2016
Tréningový proces a jeho ďalšie smerovanie

Peter Bielik
ŠK Považské Podhradie

Prianie