Šachový klub Považské Podhradie

Majstrovstvo Slovenska škôl vyvrcholilo záverečným finále v Topoľčanoch. Priestory a podmienky v Dome kultúry Topoľčany boli veľmi dobré, až na sklzy na začiatku turnaja a medzi jednotlivými kolami. 7 hráčov RŠA Považie neurobilo hanbu, ale ani výrazne neprekvapilo. Najlepšie sa darilo Emme Poliakovej, ktorá obsadila v kategórii študentiek stredných škôl štvrté miesto len veľmi tesne na druhé pomocné kritérium. Gratulujeme.

Emma

Nasledujúci tréning v Považskom Podhradí nebude - cestujeme na MSR škôl do Topoľčian. Potom tréningy budú aj medzi sviatkami.

15.12.2016 - tréning nebude

22.12.2016 - bude

29.12.2016 - bude už od 15:00, hráme Vianočný turnaj - doneste prebytky od vianočného stola.

5.1.2017 - bude

7.1.2017 - Dorastenecká liga

 

Tradičný mikulášsky turnaj sa sa hral 10.12.2016. Počet účastníkov atakoval minuloročný rekord 98 účastníkov. Ak by neúradovala viróza a nebolo zatvorené Strečno, určite by bol rekord padol.

Link na Mikulášsky turnaj s konečnými výsledkami a fotogalériou: http://www.skpp.sk/index.php/ct-menu-item-24

Mikulášsky turnaj

Otvorenie turnaja.

D8

Kategória dievčatá do 8 rokov.

S novou sezónou začíname opäť ďalší ročník Dorasteneckej ligy. Minulý ročník sme dosiahli krásny úspech, keď družstvo RŠA Považie obsadilo v celoslovensko, finále 4. miesto. Budeme mať aj tento rok také ambície?

Najskôr všaj začína krajské kolo. To sa uskutoční 7.1.2017 v Považskom Podhradí.

Všetky informácie budú priebežne uverejňované na http://www.skpp.sk/index.php/dorastenecka-liga

Úspešné družstvo minulej sezóny:

DL

Šachový klub Považské Podhradie a Regionálna šachová akadémia Považie zorganizovali dňa 26. novembra 2016 „Prvý šachový seminár“ v Dome armády v Trenčíne. Určený bol pre  mládež, rodičov, vedúcich krúžkov, trénerov a pedagógov pracujúcich so šachovou mládežou.

Seminár mal dve nezávislé časti. Praktická časť bola určená prednostne šachovú mládež na úrovni stredne pokročilí až pokročilí a pozostávala z piatich modelových tréningov. Lektori Milan Chovanec, Ferdinand Žernovič, Dušan Orgoň a Peter Bombek si pripravili tréningy zamerané na teóriu otvorenia, typické pešiakové štruktúry. Oživením bola súťaž o zlatú, červenú a zelenú fidorku v riešení diagramov. Tréningovej časti za zúčastnilo 20 účastníkov.

Seminár pre rodičov, trénerov a vedúcich krúžkov sa venoval najnovším informáciám z projektu Šach na školách (Stanislav Vlček) a s praktickými skúsenosťami so šachom, ako povinným predmetom na škole (Jana Šošovičková). Vierka Haraštová precvičila účastníkov seminára úlohami z Matematicko – didaktických hier. Milan Chovanec sa venoval motivácii šachistu.  Novinkou bola prednáška o Learningchess – prvé skúsenosti s prístupom pre učiteľa a žiakov – tzv. Learning management (Peter Bielik). Seminára sa zúčastnilo 19 účastníkov.

Účastníci seminára našli krásne priestory a vynikajúce technické zázemie v Dome armády vrátane ozvučenia, audiovizuálnej techniky a občerstvenia, ktoré doplnila skvelá atmosféra stretnutia.

Organizátorov potešil darček od Stana Vlčeka – čerstvá kniha Jána Markoša s venovaním od autora priamo akadémii!

Celý program vrátane prezentácií a prednášok nájdete na:http://www.skpp.sk/index.php/seminar 

Fotografie: 

http://pmspotter.rajce.idnes.cz/Seminar_RSA_Povazie_26.11.2016_Trencin

Trening