Šachový klub Považské Podhradie

Za účasti 41 hráčov sa uskutočnilo okresné kolo v CVČ Považská Bystrica.

Postupujúci:

1 Bielik Jakub ZŠ Nemocničná
2 Vaňko Jozef ZŠ Udiča
3 Húdek Šimon ZŠ Školská

PB090048

1 Kucharíková Simona ZŠ Plevník-Drienové
2 Olšovská Anastasia ZŠ Pružina
3 Hradňanská Ema ZŠ Plevník-Drienové

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Víťazi turnaja. Zľava Šimon Húdek, Jakub Bielik, Jozef Vaňko

V sekcii http://www.skpp.sk/index.php/msr-skol

sú priebežne dopĺňané výsledky z jednotlivých  okresných kôl a zoznam postupujúcich.

Šachový klub Považské Podhradie splnil podmienky pre zápis do registra určených právnických osôb dňa 26.10.2015 pod spisovou značkou NCRpo 1548/2015 a je registrovaným prijímateľom určeného percenta odvedenej dane pre rok 2016.

Do sekcie Mikulášsky turnaj boli pridané propozície Mikulášskeho turnaja. Turnaj je započítavaný do GPX ako aj Majstrovstva TN kraja mládeže.

Dňa 13.10.2015 sa uskutočnilo losovanie 4. ligy B21v Dubnici nad Váhom. Pozitívom je účasť až 9 družstiev a skutočnosť, že aj 4. liga pôjde na zápočet FIDE ELO. Viac v sekcii 4 liga ...  http://www.skpp.sk/index.php/ct-menu-item-12