Šachový klub Považské Podhradie

Šachový klub Považské Podhradie splnil podmienky pre zápis do registra určených právnických osôb dňa 26.10.2015 pod spisovou značkou NCRpo 1548/2015 a je registrovaným prijímateľom určeného percenta odvedenej dane pre rok 2016.

Do sekcie Mikulášsky turnaj boli pridané propozície Mikulášskeho turnaja. Turnaj je započítavaný do GPX ako aj Majstrovstva TN kraja mládeže.

Dňa 13.10.2015 sa uskutočnilo losovanie 4. ligy B21v Dubnici nad Váhom. Pozitívom je účasť až 9 družstiev a skutočnosť, že aj 4. liga pôjde na zápočet FIDE ELO. Viac v sekcii 4 liga ...  http://www.skpp.sk/index.php/ct-menu-item-12