Šachový klub Považské Podhradie

Mikulášsky turnaj predčil všetky naše očakávania - počet účastníkov 98 !!!

 

V sobotu  5.12.2015 sa uskutočnil tradičný Mikulášsky turnaj v CVČ Považská Bystrica, ktorý okrem GPX je započítavaný do seriálu turnajov Majstrovstva trenčianskeho kraja.

Všetky podrobnosti nájdete v sekcii Mládežnícke turnaje - Mikulášsky turnaj. http://www.skpp.sk/index.php/ct-menu-item-24

PC055529

 

 

Od predsedu komisie mládeže SŽ pána Gregora sme dostali termíny a miesta celoslovenských mládežníckych podujatí v súčasnej sezóne:

1. M krajov DL SR   T: 21.11. až 28.11.2015 najneskôr však do 10.1.2016

2. etapy: medzikrajské etapy . štvrťfínále T:23.1. až 31.1.2016

3. etapy: semifinále DL SR západ a východ   T:5.-6.3.2016

4. Finále DL SR Turnaj družstiev na FIDE    T:6.-8.5.2016

Info o schválených M SR mládeže 2016

VV SŠZ schvaľuje v zmysle vyhlásených konkurzných podmienok a predloženej ponuky za organizátora Majstrovstiev SR mládeže jednotlivcov v roku 2016 v kategóriách D a CH do 8, 10, 12, 14, 16, 18, junioriek a juniorov Liptovský šachový zväz. Riaditeľ podujatia: Ing. Juraj Ivan Hlavný rozhodca: IA Mgr. Karol Pekár Garant SŠZ: Ing Zdenek Gregor Termín: 16.4.-23.4. 2016

VV SŠZ schvaľuje v zmysle vyhlásených konkurzných podmienok a predloženej ponuky za organizátora Majstrovstiev SR mládeže v rapid šachu jednotlivcov v roku 2016 v kategóriách D a CH do 8, 10, 12, 14, 16, junioriek a juniorov, Majstrovstiev SR družstiev mladších žiakov, Majstrovstiev SR družstiev starších žiakov, ŠK Ružomberok . 8 Riaditeľ podujatia: Marek Zelnický Hlavný rozhodca: IA Mgr. Karol Pekár Garant SŠZ: Ing Zdenek Gregor Termín: 3.6. - 5.6. 2016

Dňa 16.11.2015 sa uskutočnilo krajské kolo MSR škôl v Trenčíne. Naše poďakovanie patrí organizátorom za hladký priebeh a celkové zabezpečenie turnaja. Výsledky ako aj zoznam postupujúcich môžete nájsť v sekcii http://www.skpp.sk/index.php/msr-skol

PB160001 800x450

 

Za účasti 41 hráčov sa uskutočnilo okresné kolo v CVČ Považská Bystrica.

Postupujúci:

1 Bielik Jakub ZŠ Nemocničná
2 Vaňko Jozef ZŠ Udiča
3 Húdek Šimon ZŠ Školská

PB090048

1 Kucharíková Simona ZŠ Plevník-Drienové
2 Olšovská Anastasia ZŠ Pružina
3 Hradňanská Ema ZŠ Plevník-Drienové

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Víťazi turnaja. Zľava Šimon Húdek, Jakub Bielik, Jozef Vaňko

V sekcii http://www.skpp.sk/index.php/msr-skol

sú priebežne dopĺňané výsledky z jednotlivých  okresných kôl a zoznam postupujúcich.