Šachový klub Považské Podhradie

V súvislosti s aktuálnou COVID-19 situáciou a nariadeniami UVZ dočasne pozastavujeme tréningy v Považskom Podhradí. Prechádzame na dištančný model tréningu, ako sme ho robili na jar. Jednotliví tréneri pošlú svojim zverencom linky a informácie o čase a spôsobe tréningu.

Dnes (11.10.) boli zverejnené ešte prísnejšie opatrenia. Budeme musieť prestať napr. aj s krúžkom v CVČ.

Bolo zverejnené aj losovanie 3. ligy. http://chess-results.com/tnr535852.aspx?lan=4&art=2

Podľa tohto by sme malo byť prvé kolo hrať 25.10., ale či to bude umožnené, to je ťažké predpovedať.

Celý víkend som bol na rokovaní konferencie SŠZ, kde bol zvolený nový prezident SŠZ a členovia výkonného výboru, menili sa stanovy, preberal sa rozpočet...

Nový prezident SŠZ je zo Skalice známy organizátor turnajov v Skalici – Milan Roman. Dôležité je, že presvedčil Rasťa Diviaka, aby pracoval vo výbore. Tak isto je vo výbore Ján Kocúr, predseda komisie Šachu na školách. Toto zloženie je s ohľadom na rozvoj mládežníckeho šachu a akadémií sľubné. Nepredbiehajme však, teraz bude mať nové vedenie SŠZ plné ruky práce s rozbehom súťaží.

V súvislosti s aktuálnou situáciou sme povinní dodržiavať nariadenia úradu verejného zdravotníctva.

Upozorňujem najmä na nosenie rúšok už pri vstupe do budovy.

Zajtra sa na tréningu dohodneme, ako budeme pokračovať ďalej, nakoľko niekoľkí rodičia vyslovili obavy z možného rozšírenia nákazy, čo treba plne rešpektovať.

Bližšie sú tieto opatrenia špecifikované na: https://www.chess.sk/index.php?str=neprehliadnite&od=0&detail=3536

Z nich najdôležitejšia časť:

-          Rozširujú sa povinnosti organizátora podujatia (SPD čl.8) o zabezpečenie podmienok vyplývajúcich z opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, zvlášť

 • zabezpečiť kontrolu nad počtom účastníkov prítomných na podujatí vrátane hráčov, rozhodcov, sprievodných osôb a divákov tak, aby v žiadnom okamihu nebol prekročený povolený počet 50 osôb
 • zabezpečiť dezinfekciu priestorov, dotykových plôch a šachových pomôcok pred a po ukončení stretnutia,
 • zabezpečiť možnosť umývania rúk teplou vodou a tekutým mydlom a použitia jednorazových utierok,
 • zaistiť pri vstupe do budovy dávkovač na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
  • zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
 • zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:
  • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
  • pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,
  • zákaz podávania rúk,
  • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov

Doplňujúce opatrenia

-          Účastníci sú povinní prichádzať na stretnutie s rúškami a pri vstupe si dezinfikovať ruky. Počas športového výkonu len hrajúci hráči a rozhodca nemusia mať rúško a nemusia dodržiavať vzdialenosť 2 metrov medzi sebou. Napriek tomu, vzhľadom ku špecifikám šachového športu (dlhodobý blízky kontakt hráčov šachovej partie), sa dôrazne odporúča, aby hráči používali rúško aj počas vlastného športového výkonu (aj prípadné zakrytie len úst je ohľaduplnejšie voči súperovi ako nič).

-          Organizátorovi je odporúčané podľa možností hracej miestnosti zabezpečiť čo najvoľnejšie rozmiestnenie šachovníc a rozsadenie hráčov. 

-          Diváci (vrátane hráčov, čo dokončili hru) a hráči, ktorí nesedia pri svojej nedokončenej partii (odišli napr. na WC, fajčenie alebo len sa prejsť), musia použiť rúško a sú povinní dodržiavať odostatných účastníkov vzdialenosť min. 2 metrov. Nezaloženie rúška, resp. odmietnutie ho používať je dôvodom na okamžité vylúčenie účastníka z hracieho priestoru a priľahlých priestorov stanovených rozhodcom

S pozdravom,

Peter Bielik

ŠK Považské Podhradie

66. ročník Open Tatry je za nami. Poznačený bol korona krízou a opatreniami vlády smerujúcimi k jej zvládnutiu.

Preto museli organizátori turnaja, po komunikácii s hlavným hygienikom, pristúpiť k ďalším dvom dvojkolám, aby turnaj čím skôr skončil. To kládlo enormné nároky na zaťaženie hráčov, ale každý to akceptoval v záujme dohratia turnaja.

Z našich účastníkov sa najlepšie darilo Janke Šošovičkovej, ktorá s 5,5 bodmi obsadila pekné 25.miesto.

Jana Šošovičková     25 miesto           5,5 bodu
Jakub Bielik             47 miesto           4,5 bodu
Filip Kulich               62 miesto           4   body
Martina Šošovičková 72 miesto           4   body
Daniel Kulich             90 miesto          3   body

Celkové výsledky: https://chess-results.com/tnr522173.aspx?lan=4&art=4

Janke Šošovičkovej sa z našich zástupcov darilo najviac.

Jana

Aktuálna situácia po dnešnom zasadnutí pandemickej komisie neveští pre Open Tatry úspešné dokončenie celého turnaja a teda jeho trvanie do sobory 3.10. Od 1.10. sú totiž zakázané všetky športové podujatia. Jednou z eventualít je odohratie ešte jedného dvojkola v stredu a vyhlásenie výsledkov po siedmych kolách. To už však necháme na organizátoroch, ako sa popasujú so vzniknutou situáciou.

Na priloženom obrázku je vidieť, ako mnoho hráčov nosí rúška, hostia musia mať rúška všetci.

Hracia miestnost

Našim zástupcom sa darí striedavo oblačno – zrejme si berú príklad z počasia, ktoré panuje teraz tu v Tatrách.

Poradie si môžete pozrieť tu: https://chess-results.com/tnr522173.aspx?lan=4&art=4ale poradie je skreslené ešte akceleráciou z prvého kola, ktorá sa odstráni po piatom kole.

V Tatranskej Lomnici sa dnes začal 66. ročník najstaršieho a najväčšieho šachového turnaja na Slovensku - Open Tatry. Žiaľ, korona kríza zásadným spôsobom zredukovala štartovné pole, napriek tomu je to stále veľmi silný turnaj.

Nás môže tešiť, že sa na tomto turnaji zúťastňujú piati členovia akadémie. Jakub Bielik, Maťka a Janka Šošovičkové a Daniel a Filip Kulichovci. K tomu môžeme pripočítať Mateja Kukučku, ktorý je absolventom akadémie a teraz hrá za Považské Podhradie 2. ligu na prvej šachovnici.

Držíme im palce.

Výsledky na chess-results: https://chess-results.com/tnr522173.aspx?lan=4&art=0

On line je prenášaných prvých 15 šachovníc na: https://www.chess.sk/index.php?str=online

Záber je zo slávnostného otvorenia.

OpenTatry1