Šachový klub Považské Podhradie

Termín Jarného šachového turnaja bol dohodnutý s CVČ Považská Bystrica. Takže sme mohli uverejniť propozície. Tie nájdete v sekcii http://www.skpp.sk/index.php/ct-menu-item-26 

Tešíme sa na vašu účasť, môžete sa prihlasovať. Upozorňujeme: kapacita miestností je 100 hráčov.

 

Srdečne pozývame členov Regionálnej šachovej akadémie a najmä ich rodičov na stretnutie RŠA Považie, ktoré sa uskutoční dňa  28.1.2016 o 17:00 v hracej miestnosti ŠK Považské Podhradie s nasledovným programom:

Vyhodnotenie činnosti za rok 2015
Hospodárenie roku 2015
Plán činnosti na rok 2016
Návrh rozpočtu na rok 2016
Tréningový proces a jeho ďalšie smerovanie

Peter Bielik
ŠK Považské Podhradie

Prianie

Nasledujúce dva tréningy vo štvrtok sa nebudú konať nakoľko pripadajú na 24.12. a 31.12.2015. Miesto toho si zahráme tradičný Vianočný turnaj v Považskom Podhradí v stredu 30.12.2015 o 15:00. Tempo a formu turnaja prispôsobíme počtu účastníkov.

Želáme všetkým pokojné Vianoce a šťastný nový rok 2016.

PC060006 1024x576

Peter Bielik

ŠK Považské Podhradie

Po odohratí prvého turnaja, ktorý je započítavaný do majstrovstva TN kraja, si môžete pozrieť priebežné poradie a bližšie informácie v sekcii 

http://www.skpp.sk/index.php/krajsky-prebor-gpx

Zatiaľ vedie Kristán Ruček z CCVČ Beluša - víťaz Mikulášskeho turnaja.PC050054 663x800

Predpokladáme, že v tomto ročníku sa uskutočnia ešte 4 započítavané turnaje. O ich termínoch budeme na tejto stránke aktuálne informovať.