Šachový klub Považské Podhradie

Dňa 16.11.2015 sa uskutočnilo krajské kolo MSR škôl v Trenčíne. Naše poďakovanie patrí organizátorom za hladký priebeh a celkové zabezpečenie turnaja. Výsledky ako aj zoznam postupujúcich môžete nájsť v sekcii http://www.skpp.sk/index.php/msr-skol

PB160001 800x450

 

Za účasti 41 hráčov sa uskutočnilo okresné kolo v CVČ Považská Bystrica.

Postupujúci:

1 Bielik Jakub ZŠ Nemocničná
2 Vaňko Jozef ZŠ Udiča
3 Húdek Šimon ZŠ Školská

PB090048

1 Kucharíková Simona ZŠ Plevník-Drienové
2 Olšovská Anastasia ZŠ Pružina
3 Hradňanská Ema ZŠ Plevník-Drienové

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Víťazi turnaja. Zľava Šimon Húdek, Jakub Bielik, Jozef Vaňko

V sekcii http://www.skpp.sk/index.php/msr-skol

sú priebežne dopĺňané výsledky z jednotlivých  okresných kôl a zoznam postupujúcich.

Šachový klub Považské Podhradie splnil podmienky pre zápis do registra určených právnických osôb dňa 26.10.2015 pod spisovou značkou NCRpo 1548/2015 a je registrovaným prijímateľom určeného percenta odvedenej dane pre rok 2016.

Do sekcie Mikulášsky turnaj boli pridané propozície Mikulášskeho turnaja. Turnaj je započítavaný do GPX ako aj Majstrovstva TN kraja mládeže.